FANDOMOverlords — — 59 odcinek serialu Wojny Klonów 3D i zarazem 15 odcinek trzeciego sezonu. Został pierwszy raz wyemitowany 28 Stycznia 2011 roku w USA.

Opis OryginalnyEdytuj

A mysterious force draws Anakin, Obi-Wan and Ahsoka to a distant planet, and its inhabitants – a family of exceptionally powerful Force-wielders – in an attempt to determine whether Anakin is truly the Chosen One.

Opis PolskiEdytuj

Tajemnicza siła sprowadza Anakina, Obi-Wana i Ahsokę na odległą planetę i do jej mieszkańców – rodziny szczególnie biegłej w Mocy – aby ustalić, czy Anakin rzeczywiście jest Wybrańcem.

Streszczenie oryginalneEdytuj

Overlords (cały odcinek, wesja oryginalna)22:02

Overlords (cały odcinek, wesja oryginalna)

Mysterious message! A transmission has been intercepted far beyond the Outer Rim, deep in the Chrelythiumn system. Why the call has been made, and from where cannotbe established. But buried in the message is a Jedi distress code that has not been used in over 2 hundread years.

Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker and his Padawan Ahsoka are sent to investigate. Fearing a Separatist trap, they are tomeet with a heavily armed Jedi cruiser....

Streszczenie PolskieEdytuj

Tajemnicza wiadomość! Przechwycono transmisję daleko za Zewnętrznymi Rubieżami, głęboko w układzie Chrelythiumn. Nie można ustalić czemu nawiązano kontakt i skąd pochodzi sygnał. Lecz w trzewiach wiadomości znajduje się kod alarmowy Jedi, którego nie używano od ponad 2000 lat.

Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker i jego padawanka Ahsoka zostali wysłani, by zbadać sprawę. Obawiają się pułapki Separatystów, więc mają się spotkać z ciężko uzbrojonym krążownikiem Jedi...

BohaterowieEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki