FANDOM


Mynock - niewielkie, prymitywne stworzenie, spotykane w całej galaktyce. Łatwo się adaptowały, dzięki nieskomplikowanej
Mynock

Mynocki

budowie i minimalnym wymaganiom. Ich najbardziej interesującą i niespotykanę nigdzie indziej cechą, było to, że potrafiły żyć w próżni kosmicznej. Były wstanie latać, dzięki swym skrzydłom. Uważało się je za szkodniki, ze względu na to, że bardzo często przegryzały i uszkadzały przewody i kable na statkach, co czasami bywało przyczynami katastrof. Mynocki mogą się zadomowić w takich niekorzystnych warunkach jak w ciele Exogortha.
Mynock na szybie Sokoła Millennium

Mynock na szybie Sokoła Millennium